معرفی انجمن

1ـ در اجراي ماده (131) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي مربوط به انجمنهاي كار فرمايي و وظايف و اختيارات و اهداف مندرج در اين بخش و تحقق بخشيدن آن و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كار فرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز مي باشد انجمن صنفي كارفرمايان انبوه سازان مسكن تشكيل مي گردد.
شرايط عضويت در انجمن

شرایط عضویت اعضای حقیقی :

با سوابق ساخت مسکن در شهر اصفهان، شهرهای جدید بهارستان ، سپاهان شهر،فولاد شهر، گلدیس شاهین شهر و منظریه خمینی شهر و...:
1- طی 7 سال گذشته سابقه ساخت انبوه مسکن و متصل به زمان حال (اشتغال به حرفه انبوه سازی مسکن )
2- ساخت حداقل 30 واحد مسکونی(3000متر مربع زیربنا) مطابق شرایط ذیل (1-2 یا 2-2 ) 


اخبار و اطلاعیه ها

حسب اطلاعات واصله ، برخی از شعب بانکها و موسسات اعتباری به منظور افزایش نرخ موثر سود تسهیلات اعطایی ، متقاضیان دریافت تسهیلات را به سپره گذاری یا حبس درصدی از تسهیلات دریافتی در حساب خود ملزم می نمایند

با عنایت ....

ارسال مدارک و اقدامات صورت گرفته درخصوص معرفی واحد مسکونی انبوه سازان به شرکتهای سازه پایدار استانها که منتج به واگذاری واحد گردیده، به دبیرخانه کانون

جهت معرفی محصولات ساختمانی و ارتباط حضوری و مستقیم با انبوه سازان مسکن استان اصفهان ،همزمان با برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان اصفهان که در تاریخ 18/04/91 تشکیل میکردد ،با تلفنهای 6271863 و 6283044 تماس حاصل فرمائید

 

آخر بعد